دکتر مسعود جان بزرگی

دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اصول رواندرمانگریمجموع: ۱

بازدید: ۳۹۹۱

یادداشت

اصول رواندرمانگری

ارسال شده در: 14 آذر 1395 - 13:12 توسط دكتر مسعود جان‌بزرگي

سلسله مباحث اصول درمان هر چهارشنبه ساعت 5 تا 7

تهران مرکز مشاوره طلیعه سلامت tel 22572274

توسط دکتر جان بزرگی

مبحث این هفته اصول درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ACT
 

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها