دکتر مسعود جان بزرگی

دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نجات خانوادهمجموع: ۰

بازدید: ۳۸۶۶

یادداشت

نجات خانواده

ارسال شده در: 29 شهریور 1395 - 17:16 توسط دكتر مسعود جان‌بزرگي

انسان دارای نیازهای متعددی است که برخی از آنها کمبودی مانند نیاز به غذا، برخی وجودی مانند نیاز به احترام و برخی جنسیتی هستند. اگر زن و شوهر نیازهای وجودی و جنسیتی یکدیگر را بدانند و آن را مورد توجه قرار دهند، آرامش زیادی به خانواده وارد خواهند کرد. مقاله خانواده درمانگری سیستمی معنوی به ما می آموزد که این نیازها چیست و چگونه آارمش خانوادگی را تضمین می کند

جان بزرگی

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها