دکتر مسعود جان بزرگی

دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کارگاه رواندرمانگری چند بعدی معنویworkshop of spiritually moltidimentional psychotherapy (PMS0مجموع: ۰

بازدید: ۴۳۹۰

خبر

کارگاه رواندرمانگری چند بعدی معنویworkshop of spiritually moltidimentional psychotherapy (PMS0

ارسال شده در: 13 اردیبهشت 1395 - 08:52 توسط دكتر مسعود جان‌بزرگي

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها