دکتر مسعود جان بزرگی

دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

رواندرمانگری و مشاوره: نظریه های بنیادینمجموع: ۰

بازدید: ۴۳۹۹

کتاب

رواندرمانگری و مشاوره: نظریه های بنیادین

ارسال شده در: 03 مهر 1395 - 11:02 توسط دكتر مسعود جان‌بزرگي

نویسنده
مسعود جان بزرگی و ناهید نوری
ناشر
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت
سال نشر
1394
تعداد صفحات
525

چکیده کتاب در این کتاب با نظریه های اصلی رواندرمانگری و مشاوره به شیوهای نوین آشنا می شوید. هر نظریه ضمن معرفی نظریه پردازان بزرگ، با ذکر مختصری از نظریه انسان شناسی؛ شخصیت، و سپس اصول و فنون درمان به شکلی منسجم معرفی شده است. این کتاب برای دوره لیسانس بسیار مطلوب است و دانشجو را از نظر پایه های اساسی رواندرمانگری و مشاوره تقویت می کند

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها