دکتر مسعود جان بزرگی

دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

شیوهای درمانگری اضطراب و تنیدگیمجموع: ۰

بازدید: ۳۳۷۳

کتاب

شیوهای درمانگری اضطراب و تنیدگی

ارسال شده در: 13 اردیبهشت 1395 - 08:32 توسط دكتر مسعود جان‌بزرگي

نویسنده
م. جان بزرگی. ن. نوری
ناشر
سمت
سال نشر
1393

چکیده کتاب شما با این کتاب می توانید با انواع درمانهای اضطراب از تک بعدی تا چند بعدی آشنا شوید. مدل آموزش ریلکس به عنوان یک روش درمانی مستقل با تمام جزئیات معرفی شده است دو مدل معروف و بزرگ درمان شناختی رفتاری و الگوی چند بعدی لازاروس را در این کتاب فرا می گیرید

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها