دکتر مسعود جان بزرگی

دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

رابطه جهت گیری مذهبی و خود مهارگریمجموع: ۰

بازدید: ۴۹۵۵

مقاله

رابطه جهت گیری مذهبی و خود مهارگری

ارسال شده در: 13 بهمن 1394 - 10:39 توسط دكتر مسعود جان‌بزرگي

نویسنده
رفیعی هنر، جان بزرگی
نشریه
روانشناسی و دین
سال نشر
1389

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها