دکتر مسعود جان بزرگی

دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اثر بخشی مداخله چند وجهی لرن بر فراشناختمجموع: ۱

بازدید: ۵۰۱۷

مقاله

اثر بخشی مداخله چند وجهی لرن بر فراشناخت

ارسال شده در: 13 بهمن 1394 - 12:08 توسط دكتر مسعود جان‌بزرگي

نویسنده
موسوی، علیپور، زارع،‌آگاه،‌جان بزرگی
نشریه
تازه های علوم شناختی
سال نشر
1393

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها